Ydelser

Kortere anbringelsesforløb i forbindelse med familie- eller netværkspleje

Ved kortere anbringelsesforløb i forbindelse med familie- eller netværkspleje, kan der være tale om:

* Akutanbringelser med henblik på viderebringelse i pleje- eller netværksfamilie

* Anbringelse med henblik på pædagogisk observation for at kvalificere videre anbringelse. Der kan evt. aftales, at ekstern

   psykologisk udredning indgår parallelt som en del af opholdet.

* Korte målrettede anbringelser for at kvalificere barnet eller den unge til en familielignende anbringelse

* Time out funktion i eksisterende anbringelser

Socialpædagogiske behandlingspladser

Ved Socialpædagogiske behandlingspladser kan der være tale om:

* Særskilt afdeling til en gruppe børn og unge med behov for psykologisk og pædagogisk behandling i forbindelse med, at de har

   været udsat for massivt omsorgssvigt i den tidlige barndom og derved er blevet pådraget følelsesmæssige skader.

* Begavelsesmæssigt er disse børn indenfor normalområdet. Børnene har ofte været udsat for overgreb af enten fysisk eller

   psykisk karakter og har i nogle tilfælde forliste plejefamilieanbringelser bag sig. Der udarbejdes en individuel udviklings- og

   behandlingsplan af ekstern psykolog

Støttet samvær

Der ydes støttet samvær til familier i eget hjem, i samværslokaler eller på Borgmesterbakken

Efterværn og delindskrivning

* Der ydes støtte i egen bolig til unge, som har haft ophold på Borgmesterbakken

* Der kan etableres delindskrivelse i forbindelse med efterskoleophold eller uddannelse

Aflastning

* Aflastning i eksisterende anbringelser

* Aflastning i forbindelse med massiv støtte i familiers hjem

Show Buttons
Hide Buttons