OVERSIGT OVER YDELSER

KORTERE ANBRINGELSESFORLØB I FORBINDELSE MED FAMILIE- ELLER NETVÆRKSPLEJE

SOCIALPÆDAGOGISKE BEHANDLINGSPLADSER

EFTERVÆRN OG DELINDSKRIVNING

AFLASTNING

STØTTET SAMVÆR

Borgmesterbakken er leverandør af tilbud om støttet samvær til børn og familier i både Horsens og eksterne kommuner. Støttet samvær foregår, hvor det giver bedst mening eller bedst kan lade sig gøre. Rammerne kan være Borgmesterbakken, familiens eget hjem, i plejefamilien eller lokaler stillet til rådighed af Borgmesterbakken eller Horsens Kommune. 

I forbindelse med henvendelse fra sagsbehandler og inden opstart af opgaven sender Borgmesterbakken en aftalekontrakt med en pris på opgaven. Opgaven er baseret på et fast månedligt beløb. Undtagelsesvis kan der aftales en pris pr. gang. 

Kontakt Borgmesterbakken for fremsendelse af takster og nærmere beskrivelse af forretningsgang.

Show Buttons
Hide Buttons