Opholdssted Horsens

Tirsdag d. 7. januar 2014 bragte Horsens Folkeblad en artikel, som omhandlede Horsens kommunes overdragelse af Borgmesterbakkens drift til Jysk børneforsorg/Fredehjem. Nuværende forstander, Henrik Pedersen, ses i baggrunden i midten af billedet.

Vi har fjernet skiltene ved kontorene og er meget opmærksomme på, at det ikke skal virke så institutionsagtigt

Udtalelsen kommer fra forstander på Borgmesterbakken, Henrik Pedersen, i en artikel bragt i Horsens Folkeblad oktober 2014. Anledningen til artiklen var, at Henrik Pedersen efter mindre end en måneds ansættelse, havde iværksat gennemgribende ydre såvel som indre forbedringer af Borgmesterbakken. Formålet var at skabe et opholdssted, som i høj grad bærer præg af en stemning af hjemlighed fremfor institution.

Borgmesterbakken skal være et sted, hvor børnene føler sig set, hørt og forstået af omverdenen” Ordene er udtalt af Henrik Pedersen, forstander på Borgmesterbakken, i artiklen, Borgmesterbakken – et godt sted at være, som blev udgivet i Jysk børneforsorgs nyhedsbrev 2 – 2014.

opholdssted Horsens

Da Zozan fandt ud af, at hun skulle flytte på Borgmesterbakken, blev hun rasende! Hun var træt af at flytte fra sted til sted og var overbevist om, at hun ville hade at bo der. Her kan du læse Zozans historie om hendes ophold på Borgmesterbakken og om, hvordan hun stadigt kommer forbi til en snak, selvom hun ikke længere bor der. 

Akut anbringelse

Hanne Henriksen, som er præst og formand i Borgmesterbakkens bestyrelse, fortæller i interviewet; Hvis du ikke opfører dig ordenligt, bliver du sendt på børnehjem, om samarbejdet imellem institution, kommune og en forening med rødder i folkekirken.  

Hvis du ikke opfører dig ordentligt bliver du sendt på boernehjem

Procesbaseret dokumentation

På Borgmesterbakken er procesbaseret dokumentation en integreret del af det pædagogiske arbejde, hvor igennem vi opnår en tydelig sammenhæng imellem handleplan, indsats og udvikling. I  artiklen, Dokumentation må ikke være spild af tid, fortæller Tina Andersen om baggrunden for tilblivelsen af procesbaseret dokumentation og implementering af strategien ud fra et ledelses- og medarbejderperspektiv. 

Ebbe Knabe familiechef

Familiechef ved Horsens kommune, Ebbe Knabe, fortæller i et interview, at Horsens kommune og Borgmesterbakken har etableret en samarbejdsmodel, som er ud over det sædvanlige. I artiklen her fortæller familiechef, Ebbe Knabe, og forstander på Borgmesterbakken, Henrik Pedersen, om samarbejdet og om hvordan det for begge parter har gjort den fælles opgaveløsning både nemmere og bedre. Ebbe Knabe udtaler, at modellen er “unik, tryghedskabende og understøtter kvaliteten”.  

Socialpædagogen

I marts 2019 bringer fagbladet, Socialpædagogen, en artikel, som giver indblik i, hvordan det er lykkes Borgmesterbakken at skabe og vedligeholde det gode kollegaskab. Det handler ifølge Borgmesterbakkens personale om fælles faglighed og om at spille hinanden gode med det formål for øje at skabe forudsætningerne for at løse den fælles faglige opgave på bedst mulige måde. 

 

lederskab opholdssted

Det er ifølge Borgmesterbakkens forstander, Henrik Pedersen, en ledelsesopgave at skabe rammerne for, at det gode kollegaskab kan blomstre. Foruden den åbenlyse egenværdi i trivsel på arbejdspladsen, får man ifølge Henrik Pedersen medarbejdere, der yder mere og præsterer bedre, når de oplever sig selv som en del af et godt kollegialt fællesskab. Læs her hele artiklen; Kollegaskab er også et ledelsesansvar, bragt i Socialpædagogen, marts 2019 

Mette blev smidt ud hjemmefra som sekstenårig og flyttede af egen fri vilje på Borgmesterbakken. Idag bor Mette sammen med sin kæreste og lille søn men har stadigt tæt kontakt til Borgmesterbakken i kraft af det efterværn, hun har fået bevilliget.  

Ungerådgiver, Maia Flink Madsen, fortæller, at samarbejds-processen imellem rådgivere og døgntilbud har større betydning for, hvor attraktivt et døgntilbud fremstår, end man måske lige umiddelbart tænker på. I nærværende artikel uddyber Maia Flink Madsen, hvilke elementer rådgiverne lægger vægt på, og henviser til Borgmesterbakken som det gode eksempel. 

Per Thomsen Borgmesterbakken

I et interview fortæller Per Thomsen om, hvordan den metode, han har udviklet, kan være med til at sikre det faglige fundament, der skal til for at hjælpe bl.a børn og unge med adfærds – og personlighedsmæssige problemer

I artiklen fortæller Lotte og Jens om, hvordan det er at være forældre til et barn i anbringelse, hvad der gik forud for anbringelsen og hvordan datterens ophold på Borgmesterbakken har givet familien en frisk start. 

Show Buttons
Hide Buttons