Opholdssted Horsens

Tirsdag d. 7. januar 2014 bragte Horsens Folkeblad en artikel, som omhandlede Horsens kommunes overdragelse af Borgmesterbakkens drift til Jysk børneforsorg/Fredehjem. Nuværende forstander, Henrik Pedersen, ses i baggrunden i midten af billedet.

Vi har fjernet skiltene ved kontorerne og er meget opmærksomme på, at det ikke skal virke så institutionsagtigt

Udtalelsen kommer fra forstander på Borgmesterbakken, Henrik Pedersen, i en artikel bragt i Horsens Folkeblad oktober 2014. Mindre end en måned efter Henrik Pedersens indsættelse som forstander er en lang række forbedringer sat i værk. Ambitionen har været at skabe et opholdssted, som i høj grad bærer præg af en stemning af hjemlighed fremfor institution.

Borgmesterbakken skal være et sted, hvor børnene føler sig set, hørt og forstået af omverdenen”. Ordene er udtalt af Henrik Pedersen, forstander på Borgmesterbakken, i artiklen, Borgmesterbakken – et godt sted at være. Artiklen er fra Jysk børneforsorgs nyhedsbrev 2 – 2014.

opholdssted Horsens

Da Zozan fandt ud af, at hun skulle flytte på Borgmesterbakken, blev hun rasende! Hun var træt af at flytte fra sted til sted. Desuden syntes hun, at stedet lignede et fængsel og forestillede sig, at børnene var spæret inde dagen lang. Læs Zozans historie om hendes ophold på Borgmesterbakken og om, hvordan hun stadigt kommer forbi engang imellem. 

Akut anbringelse

Hanne Henriksen er præst og formand i Borgmesterbakkens bestyrelse. I et interview fortæller Hanne Henriksen om samarbejdet imellem institution, kommune og en forening med rødder i folkekirken.  

 

Procesbaseret dokumentation

På Borgmesterbakken er procesbaseret dokumentation en integreret del af det pædagogiske arbejde. Metoden har været en stor succes, fordi den skaber tydelig sammenhæng imellem handleplan, indsats og udvikling. I artiklen fortæller Tina Andersen om baggrunden for tilblivelsen af procesbaseret dokumentation. Borgmesterbakkens personale supplerer ved at fortælle om implementering af strategien ud fra et ledelses- og medarbejderperspektiv. 

Ebbe Knabe familiechef

Familiechef ved Horsens kommune, Ebbe Knabe og Henrik Pedersen fortæller om kommunen og Borgmesterbakkens unikke samarbejdsmodel. Ifølge begge parter modellen gjort den fælles opgaveløsning både nemmere og bedre. Ebbe Knabe udtaler, at modellen er “unik, tryghedsskabende og understøtter kvaliteten”.  

Socialpædagogen

I marts 2019 bringer fagbladet, Socialpædagogen, en artikel om det gode kollegaskab på Borgmesterbakken. Ifølge Borgmesterbakkens personale handler kollegaskabet i høj grad om fælles faglighed og om at spille hinanden gode.  

lederskab opholdssted

Det er ifølge Borgmesterbakkens forstander, Henrik Pedersen, en ledelsesopgave at skabe rammerne for, at det gode kollegaskab kan blomstre. Foruden den åbenlyse egenværdi i trivsel på arbejdspladsen, får man medarbejdere, der yder mere og præsterer bedre, når de oplever sig selv som en del af et godt kollegialt fællesskab. Læs her hele artiklen; Kollegaskab er også et ledelsesansvar, bragt i Socialpædagogen, marts 2019 

Mette blev smidt ud hjemmefra som sekstenårig og flyttede af egen fri vilje på Borgmesterbakken. I dag bor Mette sammen med sin kæreste og lille søn. Hun har dog stadigt tæt kontakt til Borgmesterbakken i kraft af det efterværn, hun har fået bevilliget.  

Samarbejdsprocessen imellem rådgivere og døgntilbud har stor betydning for, hvor attraktivt et døgntilbud fremstår. Det fortæller Maia Flink Madsen og fremhæver Borgmesterbakken som det gode eksempel. 

Per Thomsen Borgmesterbakken

Psykolog Per Thomsen fortæller her om metoden han har udviklet til brug for en bred vifte af behandlingstilbud. Metoden bidrager bl.a. til det faglige fundament i behandlingstilbud for børn og unge med adfærds – og personlighedsmæssige problemer.

anbragt barn

I artiklen fortæller Lotte og Jens om, hvordan det er at være forældre til et barn i anbringelse. Læs hvad der gik forud for anbringelsen og hvordan datterens ophold på Borgmesterbakken har givet familien en frisk start. 

Show Buttons
Hide Buttons