Job / Praktik

PRAKTIK

Du kan komme i praktik på Borgmesterbakken, hvis du har kørekort og er ved at tage en professionsbachelor som pædagog. Få mere at vide ved at læse Praktikstedsbeskrivelse Borgmesterbakken og mere generelt om praktik på pædagoguddannelsen

FØR DU SØGER: Du SKAL have kørekort for at komme i praktik på Borgmesterbakken!!! Kørsel med vores børn og unge er en del af hverdagen, og derfor er kørekort en nødvendighed, vi ikke kan se bort fra.

Som studerende på Borgmesterbakken, er det en forudsætning at man har en aldersmæssig modenhed, der medvirker at man kan fungere som både autoritet, omsorgsperson og forbillede for unge op til det 23. år, som målgruppen beskriver.

JOB

Borgmesterbakken søger snarest muligt fleksible tilkaldevikarer samt 1 mulig tidsbegrænset pædagogisk medarbejder.

Vi søger tilkaldevikarer, der kan tiltræde med kort varsel i tilfælde af, at vi på Borgmesterbakken bliver ramt af sygdom, corona samt isolation eller lign.

Der er på Borgmesterbakken skiftende arbejdstider, dag- og aftenvagter, og vi har vågen nattevagt. Der vil ligeledes være arbejde i weekender og helligdage. Der vil aldrig forekomme alenearbejde for vikaransatte.

Aldersgruppen på Borgmesterbakken er pt. fra 1 til 18 år.

Den faglige opgave består i at skabe et genkendeligt, omsorgsfuldt, trygt og udviklende miljø for de børn og unge, som er anbragt på Borgmesterbakken. Personalet er rollemodel for børn og unge, og derfor vægter vi, at man som tilkaldevikar er moden og har opnået en god “livserfaring” som gør, at man kan:

– være rolig og bevare overblikket i mødet med det traumatiserede barn

– håndtere at være i et til tider hektisk arbejdsmiljø

– være fleksibel og omstillingsparat

– handle selvstændigt ud fra Borgmesterbakkens værdier og normer

Ansøgninger/henvendelser sendes pr. mail til forstander Henrik Pedersen: hp@borgmesterbakken.dk

Ansøgere med socialfaglig uddannelse foretrækkes, men ikke et krav.

For yderligere oplysninger og interesse, kan du kontakte forstander Henrik Pedersen på mail hp@borgmesterbakken.dk eller tlf 44451525

Som tilkaldevikar vil der blive indhentet straffeattest og børneattest, ligesom der skal fremvises kørekort.

Mvh Henrik Pedersen.

Forstander på Borgmesterbakken.