Målgruppe

BORGMESTERBAKKENS MÅLGRUPPE

Borgmesterbakkens målgruppe er børn/unge i alderen 0-18, der som følge af omsorgssvigt eller overgreb, har følelses- og udviklingsmæssige skader og vanskeligheder. 

Målgruppen indbefatter børn og unge, som grundet traumer udviser symptomer på angst. Barnet eller den unge kan desuden være kriminalitet- eller misbrugstruet dvs. med begyndende brug af hash eller lign. Vi råder over 14 fleksible pladser, hvor målgruppen primært er børn og unge, der har behov for akut eller korterevarende planlagt ophold/anbringelse uden for hjemmet i op til ca. to år.

AFGRÆNSNING AF MÅLGRUPPE

Af hensyn til vores eksisterende målgruppe tager Borgmesterbakken ikke imod børn og unge, der:

  • Har kraftig udadreagerende adfærd af voldelig karakter.
  • Som er domsanbragt, dømt for kriminalitet eller med kriminel adfærd.
  • Unge med dagligt forbrug/misbrug af hash eller andre euforiserende stoffer uden ambitioner om at stoppe misbruget.

I konkrete tilfælde, kan der afholdes dialogmøde med henblik på nærmere drøftelse af ovenstående. Se under Metode for at læse mere om, hvordan vi arbejder pædagogisk med vores målgruppe.