Bestyrelse

Som selvejende institution under foreningen Jysk børneforsorg har vi en selvstændig bestyrelse, som refererer til foreningen Jysk børneforsorg. Læs mere om Bormesterbakkens samarbejde med Jysk børneforsorg her på hjemmesiden under Samarbejdspartnere

BORGMESTERBAKKENS BESTYRELSE:

Hanne Henriksen (formand)

Rasmus Strøm Hansen (næstformand)

Ellen Østergaard

Børge Sørensen

Finn Bonnichsen

Jeanette Refstrup