Faglighed

Fælles Faglighed

Det faglige niveau er noget af det, der står øverst på dagsordenen på Borgmesterbakken. Derfor består det pædagogiske personale udelukkende af uddannede pædagoger, som hver især har deres faglige og personlige styrker. For den enkelte medarbejder på Borgmesterbakken er det en selvfølge både at modtage og bidrage til den faglige fælles-pulje. På den måde bliver den enkeltes viden og erfaring til fællesskabets. Det er den måde, vi mener, at man får de bedst mulige betingelser for, at fagligheden kan blomstre!

Borgmesterbakkens udviklingsprojekt

Borgmesterbakkens personale har siden 2014 deltaget i et udviklingsprojekt, som er tilrettelagt og gennemført i samarbejde med Psykolog, Per Thomsen. Udover at være privatpraktiserende psykolog er Per Thomsen supervisor og konsulent for kommunale, regionale, statslige og private behandlingsinstitutioner.

Udviklingsprojektet har haft til formål at styrke og implementere faglige teorier og metoder i det daglige arbejde på Borgmesterbakken. Vi har i særlig grad arbejdet med overføring, selvrepræsentation og objektrelation. Desuden har Per Thomsen undervist i metoden; Spejle, Undersøge fantasien og Tilbyde alternativ virkelighedsopfattelse, som Borgmesterbakkens personale arbejder ud fra. For mere information se under Spejle – Undersøge fantasien – Tilbyde alternativ virkelighedsopfattelse eller læs artiklen, Behandlingsarbejde er andet og mere end bare “pædagogteknisk tilretning”.