Formål

BORGMESTERBAKKENS FORMÅL

Borgmesterbakken har to overordnede formål. Det ene er at skabe ro om barnet/den unge ved at yde omsorg, tryghed og stabilitet. Det andet er, at vi på basis af veldokumenterede, faglige observationer kan bidrage til at skabe klarhed over, hvilket langsigtet tilbud, der bedst varetager barnet/den unges udvikling og trivsel.

Målene for den enkelte opgave udarbejdes i samarbejde med anbringende sagsbehandler, og varierer i relation til den enkelte opgave. Det kan være kortere ophold, som har karakter af sikker base i en kort periode, indtil der findes en passende plejefamilie. Det kan også være opgaver, hvor der er tale om udredning i samarbejde med eksterne parter – eksempelvis psykolog, psykiater eller læge, hvor Borgmesterbakkens opgave udover at være omsorgsramme er specificeret.

Følg linket Her for at gå til Borgmesterbakkens oversigt over ydelser. 

 

EN TRYG OG STABIL HVERDAG

Vores opgave er at understøtte vores børn, unge og familiers liv i retning af trivsel, udvikling og glæde. Vi har fokus på at fastholde og udvikle den eksisterende praksis og at nytænke indsatserne på området.

EN SOCIALPÆDAGOGISK FAGLIG VURDERING

På baggrund af den korterevarende anbringelse udarbejdes der i samarbejde med familierådgiverne fra Familieafdelingen Horsens Kommune en socialpædagogisk faglig vurdering. Det er familierådgiveren, der har anbringelseskompetencen. Den samlede vurdering omkring den unge skaber dermed klarhed over, hvilken langsigtet ordning, der vil være mest hensigtsmæssig for barnet/den unge.