Ydelser

OVERSIGT OVER YDELSER

KORTERE ANBRINGELSESFORLØB I FORBINDELSE MED FAMILIE- ELLER NETVÆRKSPLEJE

  • Akut-anbringelse imens der findes pleje- eller netværksplejefamilie.
  • Anbringelse med henblik på pædagogisk observation for at kvalificere videre anbringelse. Der kan evt. aftales, at ekstern psykologisk udredning indgår parallelt som en del af opholdet.
  • Korte målrettede anbringelser for at kvalificere barnet eller den unge til en familielignende anbringelse.
  • Time out funktion i eksisterende anbringelse.

SOCIALPÆDAGOGISKE BEHANDLINGSPLADSER

  • Særskilt afdeling til en gruppe børn og unge med behov for psykologisk og pædagogisk behandling i forbindelse med, at de har været udsat for massivt omsorgssvigt i den tidlige barndom og derved er blevet pådraget følelsesmæssige skader.
  • Børn der begavelsesmæssigt er indenfor normalområdet. Børnene har ofte været udsat for overgreb af enten fysisk eller psykisk karakter og har i nogle tilfælde forliste plejefamilieanbringelser bag sig. Der udarbejdes en individuel udviklings- og behandlingsplan af ekstern psykolog.

EFTERVÆRN OG DELINDSKRIVNING

  • Der ydes støtte i egen bolig til unge, som har haft ophold på Borgmesterbakken
  • Der kan etableres delindskrivelse i forbindelse med efterskoleophold eller uddannelse

AFLASTNING

  • Aflastning i eksisterende anbringelser
  • Aflastning i forbindelse med massiv støtte i familiers hjem

STØTTET SAMVÆR

Borgmesterbakken er leverandør af tilbud om støttet samvær til børn og familier i både Horsens og eksterne kommuner. Støttet samvær foregår, hvor det giver bedst mening eller bedst kan lade sig gøre. Rammerne kan være Borgmesterbakken, familiens eget hjem, i plejefamilien eller lokaler stillet til rådighed af Borgmesterbakken eller Horsens Kommune. 

I forbindelse med henvendelse fra sagsbehandler og inden opstart af opgaven sender Borgmesterbakken en aftalekontrakt med en pris på opgaven. Opgaven er baseret på et fast månedligt beløb. Undtagelsesvis kan der aftales en pris pr. gang. 

Kontakt Borgmesterbakken for fremsendelse af takster og nærmere beskrivelse af forretningsgang.