CSR-mærket

Borgmesterbakken er CSR-mærket

CSR Borgmesterbakken

Borgmesterbakken er en CSR-mærket virksomhed. CSR-mærket uddeles af Jobtaskforcen HORSENS ALLIANCEN til virksomheder, der yder en særlig indsats for at hjælpe udsatte ledige imod selvforsørgelse.

For Borgmesterbakken er det en selvfølgelighed, at man som virksomhed udviser social forståelse for det omkringliggende samfund. Derfor byder Borgmesterbakken løbende mennesker udenfor arbejdsmarkedet velkomne til at bidrage med deres ressourcer til fælles gavn og glæde.

Borgmesterbakken værner om den høje faglighed i arbejdet med vores børn og unge, hvorfor det pædagogiske personale udelukkende består af fastansatte uddannede pædagoger. Dette princip forhindrer os dog ikke i at være inddragende på andre måder og områder. Vi har eksempelvis valgt at være en uddannelsesinstitution og modtager årligt 4-6 studerende. Derudover har vi igennem tiden fået opfyldt og afprøvet mange andre forskellige jobfunktioner varetaget af mennesker i praktik, fleksjob og løntilskud. Socialrådgiver, køkkenmedhjælper, pedel, havehjælp og kommunikationsmedarbejder er blot nogle af disse funktioner.

Når virksomheder hjælper ledige tættere på et liv med selvforsørgelse, er det ikke kun den enkelte ledige, der profiterer af det men også virksomheden selv og vores fælles samfund. Virksomheden får mulighed for at afprøve og opkvalificere en evt. kommende medarbejder, og vi oplever, at kontakten giver en bredere forståelse for mennesker i andre livssituationer. Derudover bidrager det til vores faste medarbejderes faglighed at optræde i rollen som vejleder og coach.

På Borgmesterbakken betyder det noget for vores medarbejdere, at vi som arbejdsplads tager et socialt ansvar og er med til at hjælpe andre.  Når vi har valgt at fremhæve vores CSR-mærke, er det fordi, vi gerne vil være med til at skabe positiv opmærksomhed omkring virksomheders sociale ansvar.

Ved at vise CSR-mærket frem, kan vi som virksomhed være med til at vise andre virksomheder, at socialt ansvar nytter.