Værdier

Borgmesterbakkens værdier er en integreret del af alt, hvad vi foretager os både internt og eksternt, hvilket vi mener er den bagvedliggende årsag til den særlige stemning af hjemlighed, man mærker, så snart man træder ind ad døren i den gamle murstensvilla. 

RESPEKT

Respekt er at anerkende og behandle hinanden ligeværdigt. Vi respekterer, at vi er forskellige og har forskellige kompetencer. Vi ser hinandens forskelligheder som en ressource i vores arbejde. Vi tror på, at enhver gør sit bedste i en given situation. Vi har respekt for, at de børn og unge, som bor på Borgmesterbakken, kommer med hver deres historie og dermed har brug for hver deres tiltag. 

EJERSKAB

Ejerskab er at være engageret og at tage ansvar. Ejerskab er en forudsætning for at bringe fagligheden i spil i vores arbejde på Borgmesterbakken. Når vi tager ejerskab for Borgmesterbakken som helhed, tager vi ansvar for, at vi er en del af en sammenhæng og et fællesskab – både som medarbejder, kollega og faglig professionel pædagog. 

 

ÅBENHED

Åbenhed er for os at være åben over for sig selv og sin omverden. Det er at have tillid til, at andre gør deres bedste, og at ingen gør noget af ond vilje. Det er at være åben for udvikling og forandring af sig selv, de børn og unge som bor på Borgmesterbakken og Borgmesterbakken som arbejdsplads. 

FÆLLESSKAB

Fællesskab er at være fælles om noget. På Borgmesterbakken er vi fælles om at skabe et godt og trygt sted for børnene at bo, og vi er fælles om at skabe en god arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø. Fællesskab skabes igennem dialog og rummelighed.