Procesbaseret dokumentation

PROCESBASERET DOKUMENTATION

Procesbaseret dokumentation er udviklet af organisationspsykolog, Tina Andersen, på baggrund af en række løbende forsknings- og udviklingsprojekter på sociale tilbud og institutioner siden nullerne. Formålet er bl.a. at kvalificere og styrke den systematiske dokumentation, det pædagogiske målsætnings- og evalueringsarbejde samt kvalificere statusrapporterne i ICS-perspektiv (Læs mere)

 

Senest indenfor 48 timer efter barnets ankomst formuleres barnet/den unges indsatsområder og tilhørende målsætninger ud fra Borgmesterbakkens præformulerede indsatsområder og omsatte handleplansmål. Disse overføres til Udviklingsprofilen i dokumentations- og effektmålingsprogrammet, Dagbogsprogrammet. Arbejdet med Udviklingsprofilen forløber herefter i en kontinuerlig seks ugers cyklus og varetages af et nedsat team omkring barnet/den unge.

 

PROCESBASERET DOKUMENTATION OVER EN SEKS UGERS CYKLUS

UGE 1

  • Teamet formulerer konkrete målsætninger i relation til indsatsområder, som er styrende for den pædagogiske praksis. Som udgangspunkt arbejdes med 3-5 mål ad gangen. Teamet scorer barnet/den unges nuværende evne til at opfylde målet på en skala fra 1-10 og formulerer konkrete kriterier for, hvornår målsætninger defineres som opfyldt.
  • Målsætningerne indsættes på en overlapsseddel, så den enkelte medarbejder allerede ved fremmøde kan overveje, hvordan vedkommende vil arbejde med barnets målsætning den pågældende dag.

UGE 1- 6

  • Medarbejdere dokumenterer fortløbende observationer i Dagbogsprogrammet med fokus på de specifikke målsætninger.

UGE 5

  • Der afholdes udviklingssamtale i et omfang, hvormed det giver mening i relation til barnet/den unges alder og udvikling. Barnet/den unge inddrages i evaluering, justering og evt. fastsættelse af nye målsætninger.

UGE 6

  • Team-møde hvor målsætningerne evalueres og scores fra 1-10 samt justering af den pædagogiske praksis på baggrund af dagbogsnotater og i relation til de fastsatte målsætninger. Evt. nye målsætninger formuleres.

 

Referencer:

Tina Andersen (2013), Tidsskrift for Socialpædagogik, DOKUMENTATION I SOCIALPÆDAGOGISK ARBEJDE – FORUDSÆTNINGER OG PRINCIPPER FOR DOKUMENTATION AF KOMPLEKSE PROCESSER 16(2): 51-63

Rikke Adolf (2019), Borgmesterbakken.dk/artikler, Dokumentation må ikke være spild af tid!