Bagland

Borgmesterbakken er oprettet og drevet af Jysk børneforsorg/Fredehjem, hvilket betyder, at vi refererer til Jysk børneforsorg samt deltager i foreningens faglige miljø og fællesskab.

Jysk børneforsorg/Fredehjem samarbejder med en lang række kommuner og tilbyder støttende og udviklende pædagogiske tilbud af høj faglig og etisk kvalitet til udsatte og vanskeligt stillede børn, unge og familier. Det kristne menneskesyn er bærende for foreningens arbejde, der udmøntes gennem foreningens kerneværdier: Værdighed – Fællesskab – Livsudfoldelse – Tillidsfulde relationer. Du kan læse mere om, hvordan Borgmesterbakken kom til at høre ind under Jysk børneforsorg under Historie.