Historie

BORGMESTERBAKKEN OPRETTES AF STEFANSFORENINGEN

Borgmesterbakken i Horsens er et af landets ældste børnehjem/opholdssteder og er oprettet i 1897. På den tid opstod der en række kirkelige initiativer til støtte for de mest udsatte børn og unge i Danmark. En af disse initiativgrupper var de såkaldte Stefansforeninger opkaldt efter Sankt Stefanus. Borgmesterbakken blev oprettet af Stefansforeningen i Horsens som et børneasyl – et fristed for de mest udsatte børn fra byen. I 1927 kunne Stefansforeningen opføre den bygning, der i dag ligger på adressen Borgmesterbakken 24. Samfundsudviklingen gjorde imidlertid, at disse Stefansforeninger efterhånden mistede deres kræfter og opbakning i civilsamfundet. Dermed besluttede man sig i 1971 for at nedlægge foreningen.

 


Opholdssted Horsens

OVERDRAGELSEN TIL JYSK BØRNEFORSORG

Børnehjemmet på Borgmesterbakken blev derefter overdraget til foreningen Jysk børneforsorg. Foreningens historie går tilbage til 1906, hvor den blev startet af en aktiv kreds omkring præstefruen Ellen Schepelern i Aarhus.

Frem til 1951 hed foreningen Kvindehjælpen, hvorefter det skiftede navn til Jysk børneforsorg. Efter overgangen til Jysk børneforsorg blev Borgmesterbakken godkendt som børnehjem under det daværende direktorat for børneforsorg. I 1976 overgik ansvaret for børneforsorgen til de nye amter. Jysk børneforsorg indgik overenskomst med Vejle amt, hvorefter Borgmesterbakken i perioden 1976 til 2003 var en områdeinstitution. Borgmesterbakken blev på den tid drevet i samarbejde mellem Jysk børneforsorg og Vejle amt under forstanderen, Peter Rabjerg. Peter Raabjerg tiltrådte i 1981 og udviklede sammen med Jysk børneforsorg Borgmesterbakken til en moderne og velrenommeret børne- og ungdomspension. Borgmesterbakken har altid primært modtaget børn og unge fra Horsens-området.

OVERENSKOMST MED HORSENS KOMMUNE

I 2003 blev institutionens overenskomst opsagt af Vejle amt, fordi Horsens kommune i de år havde ændret deres anbringelsespolitik. Horsens kommune havde brug for mulighed for døgnanbringelse af børn og unge i nærmiljøet. I årene 2003 – 2008 prøvede Horsens kommune og Jysk børneforsorg/Fredehjem forskellige forsøgstiltag, der imidlertid ikke gav en varig løsning. Horsens kommune valgte således, at man selv ville oprette en døgninstitution. I perioden 2008 – 2013 drev Horsens kommune derfor Borgmesterbakken som en kommunal døgninstitution, idet man lejede bygningen af Jysk børneforsorg/Fredehjem.


JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM SOM SAMARBEJDSPARTNER

I efteråret 2013 konkluderede kommunens ledelse, at der var behov for at inddrage en samarbejdspartner. Jysk børneforsorg/Fredehjem blev derfor anmodet om at gå ind i opgaven. Der blev indgået en partnerskabsaftale, hvoraf det fremgik, at foreningen og kommunen skulle samarbejde om fremtidige døgnforanstaltninger for børn og unge i Horsens kommune. Det fremgik ligeledes, at ansvaret for Borgmesterbakkens drift pr. 1. januar 2014 varetages af en selvejende institution under Jysk børneforsorg/Fredehjem, benævnt Opholdsstedet Borgmesterbakken. Der eksisterer en pladsaftale mellem foreningen og kommunen. Det betyder, at Horsens kommune garanterer et vist antal pladser på Borgmesterbakken. Borgmesterbakken er i dag et opholdssted for akutte og korterevarende anbringelser op til 2 år. Borgmesterbakken modtager også børn fra andre kommuner, selvom det primært er børn og unge fra Horsens Kommune.