Spejle – Undersøge fantasien – Tilbyde alternativ virkelighedsopfattelse

SPEJLE

UNDERSØGE FANTASIEN

TILBYDE ALTERNATIV VIRKELIGHEDSOPFATTELSE

Metoden er udviklet af Cand. Psyk. Per Thomsen og er teoretisk forankret i en bred vifte af behandlingsfaglige traditioner som eksempelvis psykodynamisk tradition, kognitiv adfærdsterapi og neurologi.

Metodens elementer udøves i nævnt rækkefølge. Hvis og såfremt den relationelle kontakt opleves brudt, er det nødvendigt at medarbejderen vender tilbage til spejle og starter processen forfra.

SPEJLE

Medarbejderen sætter ord på den andens umiddelbare følelsesmæssige overflade uden at forsøge at ændre noget. Italesættelsen af den andens sindstilstand understøttes af samstemmende nonverbale signaler og viser, at medarbejderen har set, hørt og forstået den anden.

UNDERSØGE FANTASIEN

Medarbejderen stiller undersøgende spørgsmål til, hvordan den anden oplever sig selv og sin omverden. Hermed sikrer medarbejderen sig, at vedkommende og den anden har et fælles billede af den andens erindringer, følelser, tanker, fortid og `her og nu oplevelse´. Medarbejderen kan udforme spørgsmål som klarifikationer (eksempelvis: hvad skete der i går? Hvad tænker du om det? etc.) eller konfrontationer, hvor medarbejderen sætter to modsatrettede udsagn over for hinanden. Dette med formålet at give den anden mulighed for at forholde sig til en tilsyneladende modsætning (eksempelvis: du fortæller, at du er vred og alligevel smiler du. Hvordan kan det være?).

TILBYDE ALTERNATIV VIRKELIGHEDSOPFATTELSE

Medarbejderen introducerer sin hypotese om den anden, den andens omverden eller relationen imellem den anden og omverdenen. Det understreges tydeligt, at hypotesen alene er et tilbud, som den anden kan overveje, acceptere eller forkaste. Dette for at hypotesen ikke skal blive en magtkamp om den sande udlægning af ”virkeligheden” eller at udøve definitionsmagten i relationen.

Referencer:

Hart: Hjerne, samhørighed, personlighed – Introduktion til neuroaffektiv udvikling, Hans Reitzels Forlag

N. Shore: Landvindinger i neuropsykoanalyse, tilknytningsteori og traumeforskning: Implikationer for selvpsykologien, Affektregulering i udvikling og psykoterapi, Hans Reitzels Forlag

Rasborg, Miljøterapi med børn og unge, Akademisk Forlag

Yeomans, Clarkin & Kernberg, Transference-focused Psykotherapy for Borderline Personality Disorder – A Clinical Guide, American Pychiatric Publishing