Bagland

Vores bagland udgøres af foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem, hvilket vil sige, at Borgmesterbakken er oprettet og drevet af Jysk børneforsorg/Fredehjem. Det betyder, at vi refererer til Jysk børneforsorgs bestyrelse og deltager i foreningens faglige miljø¸ og fællesskab. Læs mere om Borgmesterbakkens og Jysk børneforsorgs fælles historie ved at følge linket. 

Jysk børneforsorg/Fredehjem samarbejder med en lang række kommuner og tilbyder støttende og udviklende pædagogiske tilbud af høj faglig og etisk kvalitet til udsatte og vanskeligt stillede børn, unge og familier. Det kristne menneskesyn er bærende for foreningens arbejde, der udmøntes gennem foreningens kerneværdier:


Værdighed – Fællesskab – Livsudfoldelse – Tillidsfulde
relationer

 

Se mere her:

www.facebook.com/Jyskborneforsorg

http://www.jyskborneforsorg.dk/