Bestyrelse

Borgmesterbakkens bestyrelse består af fem-syv medlemmer, som udpeges på følgende vis:

  • Tre medlemmer udpeges af Jysk børneforsorg/Fredehjem
  • Et medlem udpeges af Horsens Klostersogns menighedsråd
  • 1-3 medlemmer udpeges af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvor det sikres, at der i den samlede bestyrelse er mindst ét medlem med socialpædagogiske kompetencer, mindst ét medlem med økonomiske, regnskabsmæssige eller juridiske kompetencer og mindst ét medlem med administrative- og ledelsesmæssige kompetencer

Bestyrelsens udpegelsesperiode svarer til valgperioden for de kommunale råd. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften og skal medvirke til, at institutionen lever op til de værdier, som Jysk børneforsorg/Fredehjem står for. Læs mere om historien bag Borgmesterbakkens tilhørsforhold til Jysk børneforsorg under Historie

Formand: Hanne Henriksen, Sognepræst Tlf. 24 61 09 66 hahe@km.dk

Næstformand:

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Ellen Østergaard, Jørn Østergaard og Mads Bonde Ubbesen.