Samarbejdspartnere

BORGMESTERBAKKENS MANGE SAMARBEJDSPARTNERE

Borgmesterbakkens tværfaglige samarbejde strækker sig over et bredt spektre af professioner og områder. Det er den konkrete sag, som er afgørende for, hvilke fagområder vi arbejder sammen med for at løse opgaven på bedst mulig måde. Eksempler på disse kan være rådgivere, ungevejledere, skole, politi, psykologer, læger, skolelærere, jobkonsulenter, integrationskonsulenter med flere.

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM

Borgmesterbakken er oprettet og drevet af Jysk børneforsorg/Fredehjem, hvis bestyrelse vi refererer til. Desuden deltager vi i foreningens faglige miljø og fællesskab. Jysk børneforsorg/Fredehjem samarbejder med en lang række kommuner og tilbyder støttende og udviklende pædagogiske tilbud af høj faglig og etisk kvalitet til udsatte og vanskeligt stillede børn, unge og familier. Her kan du læse mere om, hvordan Borgmesterbakken kom til at høre ind under Jysk børneforsorg.


FØDEVAREBANKEN

FødevareBanken er en non-profit organisation, hvis mission er at bekæmpe madspild og fattigdom i Danmark. Hver mandag får Borgmesterbakken besøg af FødevareBankens bil, som transporterer overskudsfødevarer fra producenter og engros til socialt udsatte. Det er vidt forskellige fødevarer, som FødevareBanken kommer til os med. Det betyder, at Borgmesterbakkens børn og unge, som selv hjælper til med madlavningen, lærer at tilberede og smage på mange forskellige fødevarer.

HORSENS KOMMUNE

Selvom Borgmesterbakken også tager imod børn fra andre kommuner, modtager vi primært børn fra Horsens kommune, som vi har en pladsaftale med, således at kommunen garanterer et vist antal pladser på Borgmesterbakke.