Hvor et opholdssted føles som hjem

MÅLGRUPPE

Borgmesterbakken er et socialpædagogisk opholdssted i henhold til Serviceloven § 66, stk. 1 nr. 5. Vores målgruppe er børn og unge i alderen 0-18 år med behov for akut eller korterevarende anbringelse i op til to år.

OBSERVATION – OMSORG – BEHANDLING

Borgmesterbakken har et veluddannet personale, der udelukkende arbejder ud fra evidensbaserede metoder og inspireret af den psykodynamiske tilgang. Baseret på faglige og veldokumenterede observationer kan Borgmesterbakken bidrage med en socialpædagogisk vurdering af, hvilket længerevarende tilbud der bedst varetager barnet eller den unges videre udvikling og trivsel.
Vi tilbyder barnet eller den unge en tryg og stabil hverdag i en atmosfære, som vi finder helt unik for stedet. En atmosfære som vi i det daglige refererer til som Borgmesterbakkens følelse af hjemlighed

Afspil video
Show Buttons
Hide Buttons