Udslusning

UDSLUSNING

I situationer hvor det vurderes hensigtsmæssigt, kan der aftales og tilrettelægges et udslusningsforløb. Udslusningen sker i et samarbejde mellem Borgmesterbakken og barnet/den unges rådgiver. De konkrete hensyn og tiltag i forbindelse med udslusningen beror på den enkelte sag og deraf individuelle behov. Der kan være tale om en ung, der flytter i egen bolig og som i en periode bevarer kontakten til Bormesterbakken. I sådanne tilfælde kan Borgmesterbakken hjælpe den unge med praktisk vejledning og med at skabe tryghed omkring den nye situation. Andre gange kan det af forskellige årsager være den bedste løsning, at den unge ledsages af en medarbejder, når vedkommende skal besøge sin nye plejefamilie eller institution.

I tilfælde hvor det anses for at være af væsentlig betydning for den unges videre trivsel, kan der ydes efterværn af anbringende myndighed.