Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

For forældre er det at få et barn anbragt ofte forbundet med en følelse af skam og nederlag. Når man får et barn anbragt, bliver mange angste for, hvilken betydning anbringelsen har for relationen til deres barn. Det er derfor vigtigt at forældre fortsat oplever sig som forældre til barnet/den unge. Vi er klar over, at alle forældre har gode intentioner på deres barns vegne. Vi er også af den overbevisning, at alle forældre har nogle ressourcer. Det er dem, vi tager udgangspunkt i, når vi bestræber os på at hjælpe både forældre og deres børn.

Borgmesterbakken er ikke en anbringende myndighed. Det vil sige, at vi på ingen måde har været inde over beslutningen om at anbringe barnet/den unge. Vores opgave er bl.a. at støtte forældrene og hjælpe til, at der bliver en god kontakt til deres barn.

Det er vigtigt, at barnet/den unge oplever, at der er et godt samarbejde mellem forældrene og Borgmesterbakken. Dette er afgørende for, at barnet kan genetablere eller vedligehold en positiv kontakt til forældre og nære pårørende. Når barnet/den unge oplever et godt samarbejde, vil det mindske risikoen for at barnet/den unge oplever loyalitetskonflikt imellem familien og Borgmesterbakken.

Klik på følgende link for information om forældreorganistationen FBU som yder støtte og vejledning for forældre med anbragte børn