Dokumentation

Dokumentation er en integreret del af det pædagogiske arbejde

Igennem den systematik, som kendetegner procesbaseret dokumentation, opnår vi en tydelig sammenhæng imellem handleplan, indsats og udvikling. Det ser både vi, Socialtilsynet og vores samarbejdende rådgivere som en kvalitet ved Borgmesterbakken.   

At vi arbejder metodisk med procesbaseret dokumentation betyder, at der nedsættes et team omkring et barn eller en ung. Med udgangspunkt i handleplanen formulerer teamet 3-5 udviklingsmål, som er styrende for den pædagogiske indsats. Hver 6. uge evaluerer teamet på barnets udviklingsmål og i det omfang, det giver mening, inddrages barnet i samtalen omkring dets egen udvikling.  

På Borgmesterbakkens kontor hænger en overlapseddel, som viser, hvilke udviklingsmål der for øjeblikket arbejdes med. Det betyder, at den enkelte pædagog allerede inden mødet med barnet eller den unge har mulighed for at overveje, hvordan vedkommende vil arbejde med et bestemt mål den pågældende dag.

Få mere information ved at gå til Procesbaseret dokumentation under Metode i menuen eller ved at læse artiklen; Dokumentation må ikke være spild af tid